Utvärderingsrådet

Statsrådet tillsatte på sitt möte den 6 september 2018 ett utvärderingsråd för Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Rådets sammansättning för 7.9.2018–31.5.2022 är följande:

 • Ordförande: Vesa Saarikoski, kuntayhtymän johtaja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Viceordförande: Sari Harmoinen, koulutusdekaani, Uleåborgs universitet
 • Christina Nygren-Landgärds, vicerektor, Åbo Akademi
 • Pekka Auvinen, vicerektor, Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Mervi Vidgrén, rektor, Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Antti Ikonen, rektor, Joensuu stad
 • Tiina Karjalainen, lektor, vicerektor, Kuopio
 • Riikka Heikinheimo, direktör, Finlands näringsliv EK (fram till 31.7.2020)
 • Jyrki Mäkynen, verkställande direktör, Oy HM Profiili Ab (1.8.2020-31.5.2022)
 • Mikko Heinikoski, Chef för utbildningsfrågor och arbetskraftspolitik, Finlands Fackförbunds Centralorganisation SAK (fram till 31.7.2020)
 • Riina Nousiainen, koulutuspoliittinen asiantuntija, Tjänstemannacentralorganisationen STTK (1.8.2020-31.5.2022)
 • Jorma Kauppinen, direktör, Utbildningsstyrelsen
 • Terhi Päivärinta, direktör, Finlands kommunförbund
 • Juuso Luomala, generalsekreterare, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU (31.10.2019 asti)
 • Samuli Maxenius, sakkunnig för utbildningspolitik, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI (1.11.2019-31.12.2020)
 • Annakaisa Tikkinen, sakkunnig för utbildningspolitik, Finlands gymnasistförbund (1.1.2021-31.5.2022)
 • Tapio Heiskari, utbildningspolitisk sakkunnig, Finlands studentkårers förbund (SYL) (fram till 30.6.2020)
 • Anniina Sippola, utbildningspolitisk sakkunnig, Finlands studentkårers förbund – SAMOK (1.7.2020 -31.5.2022)

Marita Härmälä, Nationella centret för utbildningsutvärdering, är utvärderingsrådets sekreterare.

Stäng