Utvärderingsrådet

I anslutning till Nationella centret för utbildningsutvärdering finns ett utvärderingsråd som är utnämnd av statsrådet.

Utvärderingsrådets sammansättning, uppgifter och beslutförhet är stiftat i 4 § i statsrådets lag och i 6 § i statsrådets förordning om Nationella centret för utbildningsutvärdering. Utvärderingsrådet har till uppgift att

 1. delta i utvärderingscentrets strategiska planering,
 2. besluta om yttranden och initiativ som är vittsyftande eller principiellt viktiga,
 3. utarbeta ett förslag till utvärderingsplan samt ändringsförslag som gäller utvärderingsplanen till undervisnings- och kulturministeriet och
 4. presentera ett förslag till utbildnings- och kulturministeriet om möjliga sammansättningar i olika planerings- och utvärderingsgrupper som kan verka i samband med utvärderingsrådet och där det även ingår medlemmar som inte hör till utvärderingsrådet.

Rådets sammansättning för 1.6.2022–31.5.2026 är följande:

 • Bursiewicz, Nikolas, sakkunnig för utbildningspolitik, Finlands studentkårens förbund (SYL)
 • Fonsell, Johanna, sakkunnig för utbildningspolitik, Finlands studentkårens förbund SAMOK rf (1.6.2024-31.5.2026)
 • Hannula, Mirja, ledande sakkunnig, Finlands näringsliv EK
 • Holsti, Emma, koordinator för intressebevakningen, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU rf (1.6.2025-31.5.2026)
 • Ikola, Päivi, rektor för grundläggande utbildning, Finlands rektorer rf
 • Koski, Jouni, rektor, Laurea yrkeshögskola (ordf.)
 • Lounema, Kati, direktör, Utbildningsstyrelsen
 • Lundmark, Suvituuli, sakkunnig för intressebevakningen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
 • Mikkilä-Erdmann, Mirjamaija, professor, Åbo universitet (vice ordf. fram till 31.5.2024)
 • Mäkynen, Jyrki, verkställande direktör, Oy HM Profiili Ab (Företagarna i Finland) (1.6.2024-31.5.2026)
 • Nousiainen, Riina, sakkunnig för utbildning och kunnande, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf (1.6.2024-31.5.2026)
 • Paloniemi, Jarmo, direktör, Kommunförbundet OSAO (vice ordf. 1.6.2024-31.5.2026)
 • Rasinaho, Kirsi, sakkunnig för utbildnings- och arbetskraftspolitik, Finlands Fackförbunds Centralorganisation SAK rf
 • Sarmola, Jaakko, vicerektor, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
 • Toivanen, Aliisa, sakkunnig för utbildningspolitik, Finlands gymnasistförbund rf (1.6.2023-31.5.2025)
 • Ubani, Martin, professor, Östra Finlands universitet
 • Värri, Kyösti, specialsakkunnig, Kommunförbundet
 • Wikström-Grotell, Camilla, chef för internationella ärenden, Arcada

Sekreterare: Marita Härmälä, Nationella centret för utbildningsutvärdering

Stäng