Utvärderingsrådet

Statsrådet tillsatte på sitt möte den 25 juni 2014 ett utvärderingsråd för Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Rådets sammansättning för 26.6.2014–31.5.2018 är följande:

 • Heidi Backman, direktör för bildningsväsendet, Grankulla
 • Arja Laulainen, lektor, Porin Suomalaisen yhteislyseon lukio
 • Sampo Suihko, direktör för bildningsväsendet, Esbo
 • Heikki Silvennoinen, professor, Åbo universitet
 • Tapio Huttula, VD, rektor, Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Kaarina Määttä, vice rektor (undervisning), professor, Lapplands universitet
 • Ritva Viljanen, stadsdirektör, Vanda
 • Rita Asplund, forskningsdirektör, Näringslivets forskningsinstitut ETLA
 • Jari Lavonen, direktör för institutionen för lärarutbildning, professor, Helsingfors universitet
 • Jouni Välijärvi, professor, Jyväskylä universitet
 • Jarkko Hautamäki, professor emeritus, Helsingfors universitet, Centret för utbildningsevaluering
 • Anniina Sippola, utbildningspolitiskt sakkunnig, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK
 • Annakaisa Tikkinen, utbildningspolitisk sakkunnig, Finlands Gymnasistförbund

Utvärderingsrådets ordförande är VD, rektor Tapio Huttula och viceordförande är direktör Sampo Suihko.