NCU:s anställda om utvecklande utvärdering

  • Utvecklande utvärdering gör att vårt arbete får betydelse: ”Vi kan vara med och påverka hur utbildningen utvecklas i Finland.”
  • Det handlar inte enbart om en metod utan om en värdegrund: delaktighet, förtroende och en respekt för dem dom deltar i utvärderingarna: ”Det är en stor glädje och lycka att NCU:s sätt att agera är hållbart.”
  • Att vara framtidsorienterad är också en del av utvecklande utvärdering: ”Det är som ett lim som frogar samman  småbarnspedagogiken, utbildningsanordarna, högskolorna, det fria bildningsarbetet och NCU.”
  • Till utvecklande utvärdering hör en positiv underton. Det gör att de som deltar i utvärderingarna blir mera engagerade: ”De som deltar i utvärderingen upplever att den görs med tanke på deltagarnas nytta av den.”

Stäng