Utvärderingen av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar (2018–2021)

Statsminister Juha Sipiläs regering startade ett försök som gällde avgiftsfri pedagogik för femåringar under åren 2018–2020. Syftet med försöket är att öka femåringarnas och deras syskons deltagande i småbarnspedagogik samt att påverka deras vårdnadshavares sysselsättning i gynnsam riktning. Dessutom är syftet att utveckla det pedagogiska innehållet inom småbarnspedagogiken samt servicehandledningen. I statsminister Sanna Marins regeringsprogram ingår ett beslut om att försöksverksamheten ska fortsätta.

Syftet med NCU:s utvärdering är att utreda hur målen för undervisnings- och kulturministeriets försök uppnås. NCU:s utvärdering ger information som stöder det politiska beslutsfattandet och ger svar på frågan om avgiftsfri småbarnspedagogik inverkar på deltagarandelen inom småbarnspedagogiken. Dessutom är syftet med utvärderingen att producera information om hur det avgiftsfria försöket ordnas  som stöd för anordnarnas lokala utvecklingsarbete. För att det ska vara möjligt att ta fram information om de eventuella effekterna av försöket, samlar NCU in material både i försökskommunerna och i kommuner som inte deltar i försöket.

Försökets tredje skede och sammanfattning (2020−2021)

I försökets tredje skede granskades deltagandet i småbarnspedagogiken bland femåringar och yngre barn, användningen av stöd för hemvård av barn, och effekten av det kommuntillägg som är kopplat till stöd för familjernas lösningar vad gäller småbarnspedagogik och barnvård samt servicehandledningen inom småbarnspedagogiken. I sammanfattning granskar vi hur de mål som fastställts för försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik har uppnåtts i alla tre skeden av försöket

 

Försökets andra skede (2019−2020)

I det andra skedet utvidgades försöket så att sammanlagt 26 kommuner deltog: Esbo, Halsua, Harjavalta, Helsingfors, Hämeenkyrö, Joutsa, Järvenpää, Kempele, Kyrkslätt, Kides, Kotka, Lahtis, Laitila, Leppävirta, Lovisa, Miehikkälä, Mäntyharju, Uleåborg, Rusko, Salo, Somero, Sonkajärvi, Tammela, Toivakka, Åbo och Vederlax.

Fokus i försökets andra skede låg på de eventuella förändringarna i deltagandegraden och också på en granskning av det pedagogiska innehållet i småbarnspedagogiken och servicehandledningen.

 

Försökets första skede (2018−2019)

I de 19 kommuner som deltog i försökets första skede finns sammanlagt 12 400 femåriga barn, vilket är 20 procent av den åldersklass som föddes 2013. I det första skedet deltog följande kommuner: Harjavalta, Forssa, Miehikkälä och Vederlax tillsammans, Åbo, Somero, Leppävirta, Mäntyharju, Helsingfors, Kempele, Idensalmi, Kotka, Salo, Uleåborg, Liperi, Sonkajärvi, Kides, Kyrkslätt och Tövsala.

I det första skedet granskades bland annat hur de femåriga barnen deltog i småbarnspedagogik i försöks- och jämförelsekommunerna samt hur försökskommunerna hade ordnat den avgiftsfria småbarnspedagogiken.

 

Ytterligare information:

  • Utvärderingsexpert Julia Kuusiholma-Linnamäki, tfn 029 533 5551, fornamn.efternamn@karvi.fi
  • Utvärderingsexpert Laura Lepola, tfn 029 533, fornamn.efternamn@karvi.fi

 

Stäng