Auditering av Yrkeshögskolan Novia

24.1.2019

Auditeringsrapporten har publicerats på NCU:s digitala plattform för auditeringar https://auditoinnit.karvi.fi/sv Författare:Håkan Wiklund, Kristina Edström, Annika Eskman, Stefan Mutanen, Mirella Nordblad…