På yrkesvägar – Utvärdering av individuella studievägar inom yrkesutbildningen

Utvärderingsrapport, Tema- eller systemutvärdering Johanna Kiesi

Författare:

Johanna Kiesi, Jani Goman, Mari Huhtanen, Heikki Helve, Anna Laine, Heikki Piilonen, Anu Raudasoja, Boris Ståhl, Ritva Vartiainen

Språk:

finska

Publicerad:

2022

Publikation:

Stäng