Auditering av Yrkeshögskolan Novia

Auditeringsrapport Mirella Nordblad

Auditeringsrapporten har publicerats på NCU:s digitala plattform för auditeringar

https://auditoinnit.karvi.fi/sv

Författare:

Håkan Wiklund, Kristina Edström, Annika Eskman, Stefan Mutanen, Mirella
Nordblad & Novia itsearviointi toim. Mats Lindholm ja Örjan Andersson

Språk:
svenska

Publicerad:
2019