Effekterna av exceptionella undervisningsarrangemang på förverkligandet av jämlikhet och likabehandling på olika utbildningsstadier. Del III: Den nationella utvärderingens slutsatser och rekommendationer

Författare:

Jani Goman, Mira Huusko, Kati Isoaho, Anu Lehikko, Jari Metsämuuronen, Niina Rumpu, Hannele Seppälä, Salla Venäläinen, Carola Åkerlund

Språk:

svenska

Publicerad:

2021

Publikation:

Stäng