Goda praxis som uppkommit – Effekterna av exceptionella undervisningsarrangemang

Författare:

Jani Goman, Mira Huusko, Kati Isoaho, Anu Lehikko, Jari Metsämuuronen, Niina Rumpu, Hannele Seppälä, Salla Venäläinen, Carola Åkerlund

Språk:
svenska

Publicerad:
2021

Publikation:

Stäng