Grundläggande utbildning i fokus. Aktuella utvärderingsresultat för finlandssvenska skolor

Sammanfattning Virpi Pietiläinen

I den här broschyren har vi samlat aktuella utvärderingsresultat om den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Finland. För den svenskspråkiga utbildningens del är det särskilt viktigt att utvärderingarna ger information om hur väl principen om alla elevers likvärdiga möjligheter att uppnå målen i läroplanen uppfylls. Broschyren innehåller korta presentationer av nationella utvärderingar som nyligen genomförts av Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Författare:

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU)

Språk:

svenska

Publicerad:

2019

Publikation:

Stäng