Inlärningsresultat i lärokursen finska som andraspråk i årskurs 9 inom den grundläggande utbildningen 2015 – Sammandrag

Utvärderingsrapport, Inlärningsresultat, Sammanfattning Susanne Kuosmanen

Suomi toisena kielenä (S2) -oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen 9. vuosiluokalla 2015 – Tiivistelmä

Författare:

Nationella centret för utbildningsutvärdering

Språk:

Finska

Publicerad:

2016

Publikation:

Stäng