Inlärningsresultaten i samiska i årskurs 7–9 i den grundläggande utbildningen 2015

Utvärderingsrapport, Inlärningsresultat Susanne Kuosmanen

Saamen kielten opetus ja osaaminen – saamen kielten oppimistulokset perusopetuksen 7.‒9. vuosiluokilla 2015

Författare:

Mari Huhtanen & Mika Puukko (red.)

Språk:

Finska (sammandrag på svenska)

Publicerad:

2016

Publikation:

Stäng