Utvärdering av medborgarinstitutens läroanstalts- och upprätthållarstruktur. Delrapport 2: Strukturella förändringar, förnyad lagstiftning och förverkligande av plikten att utvärdera den egna verksamheten

Utvärderingsrapport, Tema- eller systemutvärdering Virpi Pietiläinen

Osaraportti 2: Rakenteellisten muutosten, lakiuudistusten och oman toiminnan arviointivelvoitteen toteutuminen

Författare:

Martti Markkanen, Tarja Lang, Alice Lillas, Maisa Lovio, Jyri Manninen, Erkki Takatalo, Päivi Kamppi, Ville Pietiläinen & Ann-Sofie Smeds-Nylund

Språk:

Suomi

Publicerad:

2012

Numero:

KAN 60

Publikation:

Stäng