Tankar om språkbruket och verbalisering av tankar

Utvärderingsrapport, Inlärningsresultat Mirella Nordblad

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2014: keskiössä kielentuntemus ja kirjoittaminen

Författare:

Elina Harjunen & Juhani Rautopuro

Språk:

Finska (sammandrag på svenska)

Publicerad:

2015

Publikation:

Stäng