Arbetslivet som partner – Utvärderingen av lärande i arbetslivet och samarbete med det inom yrkesutbildningen

Utvärderingsrapport, Tema- eller systemutvärdering raisahievanen1

Författare:

Raisa Hievanen, Paula Kilpeläinen, Mari Huhtanen, Anni Tuurnas, Ville Loukusa, Laura Pylväs, Kirsi Rasinaho, Jenni Taakala, Matti Tujula, Mikko Vieltojärvi

Språk:

finska

Publicerad:

2022

Publikation:

Stäng