Invandrare i det finländska skolsystemet – Tillgänglighet till utbildning och stödet under utbildningens gång

Tema- eller systemutvärdering, Utvärderingsrapport Virpi Pietiläinen

Koulutuksen saavutettavuuden ja opiskelun aikaisen tuen arviointi

Författare:

Tuula Pirinen (red.)

Språk:

Finska

Rapporten innehåller en sammanfattning i början och i slutet av rapporten, utvecklingsrekommendationer samt kapitel 9 Utvärderingsprocess och iakttagelser om svensk utbildning på svenska.

Publicerad:

2015

Publikation:

Stäng