Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä

Utvärderingsrapport, Temautvärderingar Virpi Pietiläinen

Koulutuksen saavutettavuuden ja opiskelun aikaisen tuen arviointi

Författare:

Tuula Pirinen (red.)

Språk:

Finska

Rapporten innehåller en sammanfattning i början och i slutet av rapporten, utvecklingsrekommendationer samt kapitel 9 Utvärderingsprocess och iakttagelser om svensk utbildning på svenska.

Publicerad:

2015