DELAKTIGHET SKAPAS TILLSAMMANS – Studerandes utveckling till aktiva och kritiska medborgare på andra stadiet

Utvärderingsrapport veerastylman

Författare:

Veera Hakamäki-Stylman, Mari Huhtanen, Paula Kilpeläinen, Aino-Maria Pusa, Niina Rumpu, Salla Venäläinen, Osmo Huhtala, Sari Multasuo, Tiina Mustonen, Virva Viljanen & Niklas Wahlström

Språk:

finska

Publicerad:

2021

Publikation:

Stäng