Till gemensamma bord

21.10.2007

Yrkesutbildningens regioneffekter. Sammandrag. Författare:  Anu Räisänen (red.) Språk: Svenska Publicerad: 2007

Läsä, skriva, räkna

21.10.2006

Författare:  Tuulamarja Huisman & Chris Silverström Språk: Svenska Publicerad: 2006

Ett viktigt men utmanande ämne

21.10.2004

En utvärdering av inlärningsresultat i modersmål och litteratur i årskurs 9 våren 2003 Författare:  Chris Silverström Språk: Svenska Publicerad: 2004