Auditering av Turun ammattikorkeakoulu

17.6.2022

Publicerad på NCU:s auditeringsplattform för högskolor: https://auditoinnit.karvi.fi/auditoinnit/turun-ammattikorkeakoulun-auditointi/ Författare:Riitta Konkola, Hannu Kotila, Nita Vallimäki, Mikko Valtonen, Niina Nurkka och Marja-Liisa Saarilammi.…

Auditering av Helsingfors universitet

17.6.2022

Publicerad på NCU:s auditeringsplattform: https://auditoinnit.karvi.fi/auditoinnit/audit-of-the-university-of-helsinki/ Författare:Bernard Coulie, Klara Bolander Laksov, Petri Heinonen, Petri Suomala, Signe Tolstrup Mathiasen, Mirella Nordblad &…

Auditering av Satakunnan ammattikorkeakoulu

17.6.2022

Publicerad på NCU:s auditeringsplattform för högskolor: https://auditoinnit.karvi.fi/auditoinnit/satakunnan-ammattikorkeakoulun-auditointi/ Författare:Heidi Ahokallio-Leppälä, Oona Löytänen, Olli-Pekka Ruuskanen, Olli Vesterinen, Niina Nurkka och Kati Isoaho.…

Stäng