Iakttagelser under läroplansresan – Utvärdering av implementeringen av grunderna för läroplanerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 2014

Utvärderingsrapport, Tema- eller systemutvärdering mikkoviitala

"Iakttagelser under läroplansresan" är LP-utvärderingens andra utvärderingsrapport. Den första rapporten, "LP-arbetets skeden", publicerades i januari 2019.

Författare:

Salla Venäläinen, Jaana Saarinen, Peter Johnson, Hannele Cantell, Gun Jakobsson, Päivi Koivisto, Mari Routti, Jorma Väänänen, Mari Huhtanen, Laura Kauppinen, Mikko Viitala

Språk:
finska

Publicerad:
2020

Publikation:

Stäng