Utvärdering av processen för revidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina

Utvärderingsrapport, Tema- eller systemutvärdering Virpi Pietiläinen

Författare:

Mäkelä Leena, Herranen Jatta, Koivisto Jukka, Kurvonen Lauri, Lehto Seija, Nordström Soila, Sandberg Siv, Kamppi Päivi, Rumpu Niina & Saarinen Jaana

Språk:

Finska (sammandrag på svenska)

Publicerad:

2016

Publikation:

Stäng