Alternativ, val och nya möjligheter – Utvärdering av ungdomarnas studievägar och handledningen vid övergången från den grundläggande utbildningen till andra stadiet

Utvärderingsrapport Niina Rumpu

Författare:

Jani Goman, Niina Rumpu, Johanna Kiesi, Risto Hietala, Merja Hilpinen, Hans Kankkonen, Ismo-Olav Kjäldman, Susanna Niinistö-Sivuranta, Seija Nykänen, Tytti Pantsar, Heikki Piilonen, Anu Raudasoja, Mikko Siippainen, Anna Toni & Raimo Vuorinen

Språk:

finska

Publicerad:

2020

Publikation:

Stäng