”Tillsammans försöker vi skapa den bästa möjliga småbarnspedagogiken och kvalitet i varje barns dag” – Småbarnspedagogikens mångahanda ledningsstrukturer och ledarskap

Utvärderingsrapport, Tema- eller systemutvärdering Virpi Pietiläinen

Författare:

Anna Siippainen, Tuomas Sarkkinen, Janniina Vlasov, Jukka Marjanen, Elina Fonsén, Suvi Heikkinen, Hanna Hjelt, Jarkko Lahtinen, Noora Lohi & Mikko Mäkelä

Språk:

finska

Publicerad:

2021

Publikation:

Stäng