Auditeringshandbok för högskolorna 2018-2024

8.8.2017

Auditeringshandbok för pilotfasen 2018-2019. Den uppdaterade auditeringshandboken 2019-2024: https://karvi.fi/sv/publication/korkeakoulujen-auditointikasikirja-2019-2024-3/ Författare:NCU Språk:svenskaPublicerad:2017

Stäng