Romanikielen asema, opetus ja osaaminen

23.3.2016

Romanikielen oppimistulokset perusopetuksen 7.–9. vuosiluokilla 2015 Författare: Mari Huhtanen & Mika Puukko Språk: Finska (sammandrag på svenska) Publicerad: 2016