Småbarnspedagogik

Välkommen till småbarnspedagogikens sidor!

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har som uppgift att genomföra externa utvärderingar av småbarnspedagogik samt att stödja anordnarna och privata aktörer i genomförandet av den lagstadgade självvärderingen.

I menyn hittar du material som gäller utvärdering av småbarnspedagogiken, pågående utvärderingar, publicerade utvärderngsrapporter och information om det kommande systemet för kvalitetsutvärdering (Valssi).

I teamet för småbarnspedagogik jobbar:

  • Janniina Vlasov, utvärderingsråd: Utvärderingarna som helhet och stödet för anordnarnas kvalitetshantering
  • Sivi Harkoma, utvärderingsexpert: Stödet för anordnarnas kvalitetshantering
  • Julia Kuusiholma-Linnamäki, utvärderingsexpert: Utvärderingen av nuläget inom ledningen av småbarnspedagogiken
  • Tuomas Sarkkinen, utvärderingsexpert: Utvärderingarna som helhet och utvärderingen av utbildning i småbarnspedagogik
  • Lassi Kannel, utvärderingsexpert: Genomförandet av lokala planer för småbarnspedagogik på daghem och inom familjedagvård

E-post: fornamn.efternamn@karvi.fi

Telefon: Kontakt

De nyaste rapporterna om Småbarnspedagogik

Stäng