Småbarnspedagogik

Pieni lapsi hymyilee.

Välkommen till småbarnspedagogikens sidor!

I menyn till höger hittar du material som gäller utvärdering av småbarnspedagogiken, pågående utvärderingar och också publicerade utvärderngsrapporter och information om det kommande systemet för kvalitetsutvärdering.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har som uppgift att genomföra externa utvärderingar av småbarnspedagogik samt att stödja anordnarna och privata aktörer i genomförandet av den lagstadgade självvärderingen. Uppgfterna finns angivna i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering (1295/2013;  lag om ändring av lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering, 1 och 2 §, 582/2015) och i lagen om småbarnspedagogik (540/2018, 24 §).

I teamet för småbarnspedagogik jobbar:

  • Utvärderingsexpert Janniina Vlasov, utvärderingarna som helhet, särskilt stöd för kvalitetshantering till anordnare av småbarnspedagogik, tfn +358 29 533 5543
  • Utvärderingsexpert Anna Siippainen, särskilt utvärderingen av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar, tfn +358 29 533 5566
  • Utvärderingsexpert Maiju Paananen,särskilt utvärderingen av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar, tfn +358 29 533 5527
  • Utvärderingsplanerare, utvärderingarna som helhet, Tuomas Sarkkinen, tfn +358 29 533 5582

E-post: fornamn.efternamn@karvi.fi

Ta gärna kontakt i alla frågor som gälller utvärderingar!

I varje projekt ingår dessutom en grupp experter som har utnämnts för att stöda det enskilda projektet.

De nyaste rapporterna om Småbarnspedagogik

Stäng