Småbarnspedagogik

Pieni lapsi hymyilee.

Välkommen till småbarnspedagogikens sidor!

I menyn hittar du material som gäller utvärdering av småbarnspedagogiken, pågående utvärderingar, publicerade utvärderngsrapporter och information om det kommande systemet för kvalitetsutvärdering (Valssi).

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har som uppgift att genomföra externa utvärderingar av småbarnspedagogik samt att stödja anordnarna och privata aktörer i genomförandet av den lagstadgade självvärderingen. Uppgfterna finns angivna i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering (1295/2013;  lag om ändring av lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering, 1 och 2 §, 582/2015) och i lagen om småbarnspedagogik (540/2018, 24 §).

I teamet för småbarnspedagogik jobbar:

  • Janniina Vlasov, utvärderingsråd, utvärderingarna som helhet, stödet för anordnarnas kvalitetshantering, tfn +358 29 533 5543
  • Sivi Harkoma, utvärderingsexpert, stödet för anordnarnas kvalitetshantering, tfn +358 29 533 5556
  • Julia Kuusiholma-Linnamäki, utvärderingsexpert, utvärderingen av nuläget inom ledningen av småbarnspedagogiken, tfn +358 29 533 5551
  • Tuomas Sarkkinen, utvärderingsexpert, utvärderingarna som helhet,  tfn +358 29 533 5582

 

Ta gärna kontakt i alla frågor som gäller utvärderingar! E-post: fornamn.efternamn@karvi.fi

De nyaste rapporterna om Småbarnspedagogik

Stäng