Småbarnspedagogik

Pieni lapsi hymyilee.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) fungerar som en oberoende sakkunnigorganisation med ansvar för att utvärdera småbarnspedagogiken. NCU fungerar som en del av det nationella styrsystemet för småbarnspedagogik. Dess uppgift är att genomföra externa utvärderingar av småbarnspedagogik samt att stödja anordnarna av småbarnspedagogik i frågor som rör kvalitetshantering. NCU utveckla utvärderingen av småbarnspedagogiken i samarbete med anordnarna.

Utvärderingen av småbarnspedagogiken är en lagstadgad uppgift (lag om småbarnspedagogik 540/2018, 24 §). Olika aktörer på många olika nivåer producerar tillsammans utvärderingsinformation för att stödja arbetet med att utveckla småbarnspedagogiken. Utvärderingar genomförs inom enheterna för småbarnspedagogik, på anordnarnivå, på nationell nivå och på internationell nivå.

Syftet med utvärderingen är:

  • att främja förutsättningarna för barnets välbefinnande, utveckling och lärande
  • att trygga att syftet med lagen uppfylls
  • att producera information för utvecklingen av småbarnspedagogiken på lokal nivå och som underlag för det politiska beslutsfattandet.

NCU tar fram ett system för självutvärdering som stöd för anordnarnas och serviceproducenternas utvärdering av småbarnspedagogiken. Det omfattar grunderna för utvärdering av småbarnspedagogiken, kvalitetsindikatorer och ett digitalt utvärderingssystem. Närmare information om arbetet och hur det framskrider finns här.

Information om Utvärderingen av implementeringen av grunderna för småbarnspedagogik som genomförs 2016–2019 finns här.

 

De nyaste rapporterna om Småbarnspedagogik

Stäng