Avslutade utvärderingar och rapporter

Småbarnspedagogikens kvalitet i vardagen – Genomförandet av planer för småbarnspedagogik på daghem och inom familjedagvård (2019):

Införandet av och innehållet i planerna för småbarnspedagogik (2018):

Nuläget för utvärderingen av småbarnspedagogiken (2017):

 

Ytterligare information:

Utvärderingsråd Janniina Vlasov, tfn 029 533 5543, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng