Införandet av och innehållet i planerna för småbarnspedagogik (2018)

 

  • Utvärderingsrapport (På finska med sammandrag på svenska): Länken

Denna utvärdering är den första delen av en tvådelad utvärdering av implementeringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik. Utvärderingen ger information om hur helheten för planen för småbarnspedagogik (grunderna, den lokala planen och barnets plan för småbarnspedagogik) fungerar, de lokala implementeringsprocesserna och innehållet i planerna.

Information om implementeringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik samlades in genom en enkät som riktades till alla anordnare och serviceproducenter av småbarnspedagogik samt till privata familjedagvårdare inom den privata serviceproduktionen. Dessutom analyserades innehållet i lokala planer och barnens planer för småbarnspedagogik. Svarsprocenten bland kommunala anordnare av småbarnspedagogik var 91, bland privata serviceproducenter 57 och privata familjedagvårdare 60.

I det andra skedet av utvärderingen under 2018–2019 utvärderas hur väl grunderna för planen för småbarnspedagogik genomförs när det gäller personalen inom småbarnspedagogiken. Det andra skedet kompletterar resultaten från denna utvärdering och ger en helhetsuppfattning om hur planerna för småbarnspedagogik fungerar och genomförs.

Stäng