Nuläget för utvärderingen av småbarnspedagogiken (2017)

 

  • Utvärderingsrapport (På finska med sammandrag på svenska): Länken

I enlighet med förslaget från undervisnings- och kulturministeriets avdelning för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik preciserades NCU:s uppgifter 27.11.2015 med uppdraget att utarbeta en nationell, långsiktig utvärderingsplan för småbarnspedagogiken. Inför rapporten ville man med hjälp av enkäter samla in information om utvärderingsrutiner bland kommunala och privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken.

Dessutom ville man kartlägga vilka grunder och metoder för kvalitetsutvärdering som är aktuella i dagsläget. NCU ville också få fram vilka utvärderingsbehov det finns bland anordnare av småbarnspedagogik. Materialet samlades in av de aktörer som bedriver småbarnspedagogik, och innehåller därför kvalitetsutvärdering gjorda av representanter för kommuner eller organisationer.

Stäng