Utvärderingen av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar (2018–)

Syftet med NCU:s utvärdering är att utreda hur målen för undervisnings- och kulturministeriets försök uppnås. I och med att försöket utvidgas fortsätter NCU utvärderingen fram till slutet av 2021: Länken

Stäng