Expertgrupperna för projekten inom småbarnspedagogiken

NCU genomför sina projekt och utvecklar utvärderingen i samarbete med andra experter inom småbarnspedagogik samt intressentgrupper. För alla projekt väljs expertgrupper, som NCU:s direktör utnämner. Vid utnämningen av expertgrupper följs NCU:s principer. Till dessa hör:

  1. Förpliktelserna enligt lagstiftningen
  2. Principen att experterna ska vara obundna och företräda många olika aktörer

NCU ger alla experter introduktion och utbildning för uppgiften och om NCU:s verksamhetsprinciper.

 

Som stöd för arbetet med att utveckla självvärdering för anordnare av småbarnspedagogik finns en expertgrupp (2019–2020) med följande medlemmar:

Johanna Heikka, universitetslektor, Östra Finlands universitet

Satu Järvenkallas, direktör för småbarnspedagogik, Helsingfors stad

Lasse Lipponen, professor, Helsingfors universitet

Ville Ruutiainen, doktorand, Jyväskylä universitet

Jenni Salminen, forskardoktor, Jyväskylä universitet

Anu Vesiluoma, direktör för småbarnspedagogik, Kyrkslätt kommun

Janniina Vlasov, utvärderingsexpert, NCU, gruppens ordförande

 

Medlemmarna i utvärderingsgruppen för försöket med avgiftsfri pedagogik för femåringar (2018–2020) är;

Maarit Alasuutari, professor, Jyväskylä universitet

Päivi Koivisto, servicedirektör, Jyväskylä stad

Miia Saarikallio-Torp, forskare, FPA forskning

Anna Siippainen, utvärderingsexpert, NCU, gruppens ordförande

Maiju Paananen, utvärderingsexpert, NCU

 

Ytterligare information:

Anna Siippainen, utvärderingsexpert,förnamn.efternamn@karvi.fi

Tuomas Sarkkinen, utvärderinsplanerare, förnamn.efternamn@karvi.fi

 

Stäng