Grunder och rekommendationer samt kvalitetsindikatorer för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet

NCU publicerade 2018 dokumentet Grunder och rekommendationer för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet. Det utgör en teoretisk och begreppsmässig grund för utvärderingen av kvaliteten, såväl nationellt som lokalt. Dokumentet kan laddas ned på svenska här: Grunder och rekommendationer för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet

Dokumentet har också publicerats på finska och engelska. Syftet med dokumentet är att på ett systematiskt och målinriktat sätt ge anordnarna av småbarnspedagogik och de privata serviceproducenterna stöd i självvärdering och kvalitetsledning och information om en strukturell och innehållsmässig utvärdering av småbarnspedagogiken. Dokumentet innehåller en modell för utvärdering och utveckling av kvaliteten, en förklaring av principerna för utvärdering samt en omfattande sammanställning av forskningen kring vad småbarnspedagogikens kvalitet består av.

Med dokumentet som grund har NCU publicerat nationella kvalitetsindikatorer för småbarnspedagogiken, som skapar en grund för hurdan den småbarnspedagogiska verksamheten borde vara för att hålla en hög kvalitet. Indikatorerna finns både i dokumentet och i sammandraget av publikationen. Ladda ned sammanfattning här: Kvalitetsindikatorer för småbarnspedagogik – sammanfattning

Indikatorerna är inte ett utvärderingsverktyg utan ger en forskningsbaserad grund för det som kvaliteten bygger på, såväl på nationell och lokal som på pedagogisk nivå.

Under 2019–2022 utvecklar NCU indikatorerna till utvärderingskriterier som stöd för anordnarnas kvalitetsutvärdering. Du får mera information om detta arbete på sidan Ett digitalt kvalitetsutvärderingssystem som stöd för självvärdering.

Ytterligare information:

Utvärderingsråd Janniina Vlasov, tfn 029 533 5543, förnamn.efternamn@karvi.fi

 

Tryckta publikationer kan beställas på adress: yopaino.helsinki@punamusta.com

Priset för publikationen är 35,00 € (inkl. Moms 10%) och för sammandraget 26,00€ (inkl. Moms 10%).  För beställningar på över 20 exemplar är priset -30 %. Dessutom tillkommer leveranskostnader 10,00 euro / leverans.

Stäng