Kvalitetsindikatorer för småbarnspedagogik

Kvalitetsindikatorer för småbarnspedagogik har publicerats på svenska. Publikationen är en sammanfattning av dokumentet Grunder och rekommendationer för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet. En pdf-version av sammanfattning finns här.

Den tryckta publikationen kan beställas på:

yopaino.helsinki@punamusta.com

Priset för publikationen är 26,00 € (inkl. Moms 10%) och för en beställning på över 20 exemplar är priset -30%. Fraktkostnad EUR 10,00 per frakt.

Grunder och rekommendationer för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet hör till det uppdrag som NCU har i fråga om att utveckla utvärderingen av småbarnspedagogiken. Dokumentet riktar sig till anordnare och privata serviceproducenter av småbarnspedagogik som stöd för självvärdering och kvalitetsledning. En pdf-version av Grunder och rekommendationer finns här.

Syftet med dokumentet är att på ett målinriktat och systematiskt sätt ge anordnarna av småbarnspedagogik och privata tjänsteproducenter stöd i att förverkliga kvalitetshantering och självvärdering. Dessutom skall dokumentet erbjuda redskap för strukturell och innehållsmässig utvärdering av småbarnspedagogiken. Dokumentet innehåller en sammanställning av forskningen kring vad småbarnspedagogikens kvalitet består av samt forskningsbaserade indikatorer som beskriver den finländska småbarnspedagogikens kvalitet.

Den tryckta publikationen kan beställas på:

yopaino.helsinki@punamusta.com

Priset för publikationen är 35,00 € (inkl. Moms 10%) och för en beställning på över 20 exemplar är priset -30%. Fraktkostnad EUR 10,00 per frakt.

 

Vi ger gärna ytterligare information.

Utvärderingsråd Laura Repo, laura.repo @ karvi.fi, tfn 029 533 5553

Utvärderingsexpert Janniina Vlasov, janniina.vlasov @ karvi.fi, tfn 029 533 5543

 

Stäng