Statistikrapport över andelen privat småbarnspedagogik i Finland (2017)

Som en del av utvärderingen av implementeringen av grunderna för småbarnspedagogik publicerades i december 2017 statistik som samlats in av NCU om småbarnspedagogik som genomförs av kommunala anordnare och privata serviceproducenter. Informationen har samlats in från alla kommuner på fastlandet i Finland (n = 295, svarsprocent = 100). Antalet serviceproducenter beskriver situationen i augusti 2017 och antalet barn situationen i april 2017.

Statistikrapporten finns här.

Stäng