Kvalitetshanteringsstöd för anordnarna av småbarnspedagogik

En central del av NCU:s lagstadgade uppgifter är att utveckla utvärderingen av småbarnspedagogik och att stödja anordnarna i självutvärdering.

Utvärderingen av småbarnspedagogik är på många sätt en aktuell fråga. Finland har saknat en samfälld nationell uppfattning om småbarnspedagogikens samhälleliga betydelse samt kvalitetsfaktorerna inom småbarnspedagogiken. Finland har inte haft ett enhetligt system för kvalitetshantering och uppföljning och dessutom har utbudet av utbildning med fokus på utvärdering av småbarnspedagogik varit rätt smalt. (OECD Starting Strong IV Monitoring Quality in Early Childhood Education and Care Country Note Finland, 2016.)

Utifrån dessa utgångspunkter blev utvecklingen av utvärderingen av småbarnspedagogiken en del av Nationella centret för utbildningsutvärdering uppgifter 2015. Undervisnings- och kulturministeriet gav som uppgift åt NCU att utveckla ett system för utvärdering av kvalitet inom småbarnspedagogiken.

NCU inledde år 2017 ett projekt, vars syfte är att producera information och verktyg för att stöda självutvärdering och kvalitetshantering inom småbarnspedagogiken.

Projektets målsättningar är att:

 • Utarbeta ett teoretiskt ramverk för kvalitet inom småbarnspedagogik
 • Definiera indikatorer för kvalitet inom småbarnspedagogik
 • Utveckla ett digitalt utvärderingssystem som stöd för anordnarna och serviceproducenterna inom småbarnspedagogik
 • Stödja anordnarna och serviceproducenterna i självutvärdering genom utbildning och handledning

Projektet genomförs i två faser och NCU har tillsatt en expertgrupp som består av externa experter.

Projektets första fas:

 • Utarbetning av ett teoretiskt ramverk för kvalitet och utvärdering av småbarnspedagogik och definition av kvalitetsindikatorer.
 • Som utgångspunkt för arbetet gavs under hösten 2017 ut utredningen ”Varhaiskasvatuksen arvioinnin nykytila”.
 • Expertgruppen för projektet inledde sitt arbete under hösten 2017.
 • Den första fasen blev klar hösten 2018.

Projektets andra fas:

 • Utveckling av ett digitalt system för kvalitetsutvärdering som stöd för kommunernas självutvärdering.
 • Via systemet kan NCU samla in nationellt utvärderingsmaterial.
 • Planeringsarbetet för andra fasen har inletts

 

Ytterligare information:

Utvärderingsråd Laura Repo, tfn 029 533 5553

Utvärderingsexpert Janniina Vlasov, tfn 029 533 5543

e-postadresserna är enligt formatet förnamn@efternamn@karvi.fi

 

Stäng