Pågående nationella utvärderingar: Utredning om pedagogik för femåringar samt om nuläget och utvecklingsbehovet för konst- och färdighetsämnen inom småbarnspedagogiken

Projektet utreder på ministeriets uppdrag småbarnspedagogikens, särskilt den som ordnas för femåringar, samt konst- och konstämnenas ställning inom den finska småbarnspedagogiken. Utredningen har två mål. Det första målet är att redogöra för den nuvarande situationen och utvecklingsåtgärder som bygger på den i fråga om pedagogik för femåriga barn och dess genomförande på riksnivå i Fastlandsfinland. Det andra målet är att kartlägga nuläget för konst- och färdighetsämnena inom småbarnspedagogiken.

 Sidan uppdateras hösten 2020.

Stäng