Pågående nationella utvärderingar: Utvärdering av verkningarna av lagen om småbarnspedagogik – Utvärdering av ledningssystemet

NCU:s utvärderingsplan för 2020–2023 fastställer den nationella externa utvärderingen av småbarnspedagogiken.

Lagen om småbarnspedagogik förnyades 2018. I samband med att lagen godkändes förutsatte riksdagen att statsrådet skulle följa upp och utvärdera verkningarna av lagreformen. Verkningarna av lagen om småbarnspedagogik granskas genom att man utvärderar sambandet mellan ledarskapet samt ledningssystemet inom småbarnspedagogiken och det att man i kommunala och privata småbarnspedagogiska tjänster prioriterar barnens bästa och iakttar likvärdighet. Den här bedömningen är en del av uppföljningen och utvärderingen av lagens inverkan.

Syftet med utvärderingen är att granska ledningen av småbarnspedagogiken och dess stödstrukturer som en del av anordnarnas och de privata  tjänsteproducenternas kvalitetshantering, och på så sätt främja att barn som deltar i småbarnspedagogiken har jämlika förutsättningar för att växa upp, utvecklas och lära sig. Målet med utvärderingen är att främja småbarnspedagogikens styrsystem på nationell nivå och aktörerna på lokal nivå, genom att informera om nuläget inom småbarnspedagogikens ledning och ledningssystem samt om dess styrkor och föremål för utveckling.

Utvärderingsprojektet kommer att genomföras i två faser under 2020–2023. I den första fasen av utvärderingen, 2020-2021, kommer en rapport att utarbetas om den nuvarande situationen för ledningssystemet av småbarnspedagogiken i Finland. Resultaten från den första fasen kommer att rapporteras i slutet av 2021.

Ytterligare information:

Utvärderingsråd Janniina Vlasov, tfn 029 533 5543, förnamn.efternamn@karvi.fi

Utvärderingsexpert Anna Siippainen tfn 0295335566, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng