Pågående nationella utvärderingar: Utvärderingen av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar 2019–2020

I detta projekt utvärderas anordnandet av försöket med avgiftsfri pedagogik för femåringar, som regeringen inledde 2018–2020. Försöket genomförs i två faser. Undervisnings- och kulturministeriet beviljade för den första fasen i försöket fem miljoner euro i statligt specialunderstöd och valet av de kommuner som deltog i försöket genomfördes enligt ansökningsförfarandet. Statens specialunderstöd avsätts för anordnande av 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik för femåriga barn.

Syftet med den utvärdering som NCU genomför är att utreda hur målen för undervisnings- och kulturministeriets försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar uppnås. Avsikten med utvärderingen är att ta fram information som stöd för det politiska beslutsfattandet och utreda om avgiftsfri småbarnspedagogik påverkar barnens deltagande i småbarnspedagogiken. Dessutom är ändamålet med utvärderingen att producera information för anordnare av småbarnspedagogik om anordnandet av försöket med avgiftsfrihet som stöd för det lokala utvecklingsarbetet.

För att man ska få information om försökets eventuella verkningar insamlas material inte endast om försökskommunerna utan också om kommuner som inte deltar i försöket.

Den första fasen i försöket

I de 19 kommuner som deltog i den första fasen i försöket finns sammanlagt 12 400 femåriga barn, vilket är 20 procent av den åldersklass som föddes 2013. I den första fasen deltog följande kommuner: Harjavalta, Forssa, Miehikkälä och Vederlax tillsammans, Åbo, Somero, Leppävirta, Mäntyharju, Helsingfors, Kempele, Idensalmi, Kotka, Salo, Uleåborg, Liperi, Sonkajärvi, Kides, Kyrkslätt och Tövsala. I den första fasen granskades bland annat hur de femåriga barnen deltog i småbarnspedagogik i försöks- och jämförelsekommunerna samt hur försökskommunerna hade ordnat den avgiftsfria småbarnspedagogiken.

Resultaten av utvärderingen av den första fasen publicerades hösten 2019. Du kan ladda ned utvärderingsrapporten här:

https://karvi.fi/sv/publication/viisivuotiaiden-maksuttoman-varhaiskasvatuksen-kokeilun-ensimmaisen-vaiheen-arviointi-varhaiskasvatukseen-osallistuminen-ja-kokeilun-jarjestaminen-3/

 

Den andra fasen i försöket

I den andra fasen utvidgades försöket så att sammanlagt 26 kommuner deltar: Esbo, Halsua, Harjavalta, Helsingfors, Hämeenkyrö, Joutsa, Järvenpää, Kempele, Kyrkslätt, Kides, Kotka, Lahtis, Laitila, Leppävirta, Lovisa, Miehikkälä, Mäntyharju, Uleåborg, Rusko, Salo, Somero, Sonkajärvi, Tammela, Toivakka, Åbo och Vederlax.

Den andra fasen i försöket koncentreras utom på de eventuella förändringarna i deltagandegraden också på att granska det pedagogiska innehållet i småbarnspedagogiken och servicehandledningen.

Resultaten av utvärderingen av den andraa fasen publicerades hösten 2020. Du kan ladda ned utvärderingsrapporten här:

https://karvi.fi/sv/publication/viisivuotiaiden-maksuttoman-varhaiskasvatuskokeilun-arvioinnin-toinen-vaihe-varhaiskasvatukseen-osallistuminen-kokeilun-kustannukset-ja-jarjestaminen-3/

 

Den tredje fasen i försöket

Det tredje skedet av försöket omfattar följande åtgärder: fortsatt uppföljning av deltagandet på nationell nivå inom alla åldersgrupper, en enkät till vårdnadshavare för att utreda hur försöket eventuellt har påverkat sysselsättningen för vårdnadshavare till femåringar, samt hur man löst vården av deras yngre syskon, en bedömning av verksamhetsmodellerna för småbarnspedagogiken och den nuvarande förskoleundervisningen ur ett femårigt barns perspektiv, samt fortsatt övervägande av pedagogiska lösningar för att ordna avgiftsfri småbarnspedagogik eller eventuell tvåårig förskoleundervisning.

Den tredje utvärderingsfasen ger kumulativt uppföljningsmaterial om deltagande i småbarnspedagogiken och om hur försöket ordnats. I rapporten ingår en metasyntes som grundar sig på försökets alla tre skeden, och som redogör för hur man uppnått målen för försöket.

Utvärderingen av det tredje skedet inleds hösten 2020.

 

Stäng