Pågående nationella utvärderingar: Utvärderingen av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar 2019–2021

Statsminister Juha Sipiläs regering startade ett försök som gällde avgiftsfri pedagogik för femåringar under åren 2018–2020. Syftet med försöket är att öka femåringarnas och deras syskons deltagande i småbarnspedagogik samt att påverka deras vårdnadshavares sysselsättning i gynnsam riktning. Dessutom är syftet att utveckla det pedagogiska innehållet inom småbarnspedagogiken samt servicehandledningen. I statsminister Sanna Marins regeringsprogram ingår ett beslut om att försöksverksamheten ska fortsätta.

Syftet med NCU:s utvärdering är att utreda hur målen för undervisnings- och kulturministeriets försök uppnås. NCU:s utvärdering ger information som stöder det politiska beslutsfattandet och ger svar på frågan om avgiftsfri småbarnspedagogik inverkar på deltagarandelen inom småbarnspedagogiken. Dessutom är syftet med utvärderingen att producera information om hur det avgiftsfria försöket ordnas  som stöd för anordnarnas lokala utvecklingsarbete. För att det ska vara möjligt att ta fram information om de eventuella effekterna av försöket, samlar NCU in material både i försökskommunerna och i kommuner som inte deltar i försöket.

 

Försökets första skede (2018−2019)

I de 19 kommuner som deltog i försökets första skede finns sammanlagt 12 400 femåriga barn, vilket är 20 procent av den åldersklass som föddes 2013. I det första skedet deltog följande kommuner: Harjavalta, Forssa, Miehikkälä och Vederlax tillsammans, Åbo, Somero, Leppävirta, Mäntyharju, Helsingfors, Kempele, Idensalmi, Kotka, Salo, Uleåborg, Liperi, Sonkajärvi, Kides, Kyrkslätt och Tövsala.

I det första skedet granskades bland annat hur de femåriga barnen deltog i småbarnspedagogik i försöks- och jämförelsekommunerna samt hur försökskommunerna hade ordnat den avgiftsfria småbarnspedagogiken.

Resultaten av utvärderingens första skede publicerades hösten 2019. Du kan ladda ned utvärderingsrapporten här:

https://karvi.fi/sv/publication/viisivuotiaiden-maksuttoman-varhaiskasvatuksen-kokeilun-ensimmaisen-vaiheen-arviointi-varhaiskasvatukseen-osallistuminen-ja-kokeilun-jarjestaminen-3/

 

Försökets andra skede (2019−2020)

I det andra skedet utvidgades försöket så att sammanlagt 26 kommuner deltog: Esbo, Halsua, Harjavalta, Helsingfors, Hämeenkyrö, Joutsa, Järvenpää, Kempele, Kyrkslätt, Kides, Kotka, Lahtis, Laitila, Leppävirta, Lovisa, Miehikkälä, Mäntyharju, Uleåborg, Rusko, Salo, Somero, Sonkajärvi, Tammela, Toivakka, Åbo och Vederlax.

Fokus i försökets andra skede låg på de eventuella förändringarna i deltagandegraden och också på en granskning av det pedagogiska innehållet i småbarnspedagogiken och servicehandledningen.

Resultaten av utvärderingens andra skede publicerades hösten 2020. Du kan ladda ned utvärderingsrapporten här:

https://karvi.fi/sv/publication/viisivuotiaiden-maksuttoman-varhaiskasvatuskokeilun-arvioinnin-toinen-vaihe-varhaiskasvatukseen-osallistuminen-kokeilun-kustannukset-ja-jarjestaminen-3/

 

Försökets tredje skede (2020−2021)

Nationella centret för utbildningsutvärdering har redan i de två första skedena utvärderat hur målen för den avgiftsfria småbarnspedagogiken har uppnåtts. NCU fortsätter att utvärdera det utvidgade försöket fram till slutet av år 2021.

Det tredje utvärderingsskedet ger kumulativt uppföljningsmaterial om deltagande i småbarnspedagogiken och om hur försöket ordnats. Utvärderingsmaterial samladess in genom  enkäter till femåringarnas vårdnadshavare samt till kommunala tjänstemän inom 26 försökskommuner. På kommunenkäten svarade 96 % av kommunerna och på vårdnadshavarnas enkät fick vi över 4 000 svar!

För att försökets effekter på deltagande i småbarnspedagogik och på vårdnadshavarnas sysselsättning ska kunna identifieras, samlar NCU också in enkätmaterial på nationell nivå på det finländska fastlandet. Då utvärderingen genomförs beaktas utredningen av pedagogik för femåringar och konst- och färdighetsämnen, som görs för programmet Utbildning för alla. Också pilotprojektet som gäller tvåårig förskoleundervisning beaktas. Projektets slutrapport ger information som stöder det politiska beslutfattandet utgående från utvärderingar som gjorts i försökets tre olika skeden inom småbarnspedagogiken.

 

Mer information:

utvärderingsexpert Jaana Kuusiholma-Linnamäki, tfn 029 533 5551, fornamn.efternamn@karvi.fi

Stäng