Pågående nationella utvärderingar: Utvärderingen av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar 2019–2020

I detta projekt utvärderas anordnandet av försöket med avgiftsfri pedagogik för femåringar, som regeringen inledde 2018–2020. Försöket genomförs i två faser. Undervisnings- och kulturministeriet beviljade för den första fasen i försöket fem miljoner euro i statligt specialunderstöd och valet av de kommuner som deltog i försöket genomfördes enligt ansökningsförfarandet. Statens specialunderstöd avsätts för anordnande av 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik för femåriga barn.

Syftet med den utvärdering som NCU genomför är att utreda hur målen för undervisnings- och kulturministeriets försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar uppnås. Avsikten med utvärderingen är att ta fram information som stöd för det politiska beslutsfattandet och utreda om avgiftsfri småbarnspedagogik påverkar barnens deltagande i småbarnspedagogiken. Dessutom är ändamålet med utvärderingen att producera information för anordnare av småbarnspedagogik om anordnandet av försöket med avgiftsfrihet som stöd för det lokala utvecklingsarbetet.

För att man ska få information om försökets eventuella verkningar insamlas material inte endast om försökskommunerna utan också om kommuner som inte deltar i försöket.

Genom utvärderingen framtas information om bland annat följande frågor:

  • Ökar försöket femåringarnas och deras syskons deltagande i småbarnspedagogik?
  • Hur organiserar kommunerna försöket samt därtill relaterade kostnader under försöket och efter det?
  • Hur har försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar ordnats?

 

Den första fasen i försöket

I de 19 kommuner som deltog i den första fasen i försöket finns sammanlagt 12 400 femåriga barn, vilket är 20 procent av den åldersklass som föddes 2013. I den första fasen deltog följande kommuner: Harjavalta, Forssa, Miehikkälä och Vederlax tillsammans, Åbo, Somero, Leppävirta, Mäntyharju, Helsingfors, Kempele, Idensalmi, Kotka, Salo, Uleåborg, Liperi, Sonkajärvi, Kides, Kyrkslätt och Tövsala. I den första fasen granskades bland annat hur de femåriga barnen deltog i småbarnspedagogik i försöks- och jämförelsekommunerna samt hur försökskommunerna hade ordnat den avgiftsfria småbarnspedagogiken.

Resultaten av utvärderingen av den första fasen publicerades hösten 2019. Du kan ladda ned utvärderingsrapporten här.

 

Den andra fasen i försöket

I den andra fasen utvidgades försöket så att sammanlagt 26 kommuner deltar: Esbo, Halsua, Harjavalta, Helsingfors, Hämeenkyrö, Joutsa, Järvenpää, Kempele, Kyrkslätt, Kides, Kotka, Lahtis, Laitila, Leppävirta, Lovisa, Miehikkälä, Mäntyharju, Uleåborg, Rusko, Salo, Somero, Sonkajärvi, Tammela, Toivakka, Åbo och Vederlax.

Den andra fasen i försöket koncentreras utom på de eventuella förändringarna i deltagandegraden också på att granska det pedagogiska innehållet i småbarnspedagogiken och servicehandledningen.

Du kan läsa dataskyddsbeskrivningen för projektet här.

 

Ytterligare information:

Utvärderingsexpert Anna Siippainen, tfn +358 29 533 5566, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng