Pågående nationella utvärderingar

 

Som namnet antyder granskar utvärderingen nuläget inom ledningen av småbarnspedagogiken. Utvärderingen gäller ledningsstrukturerna inom småbarnspedagogiken och ledarnas arbetsbeskrivningar. Målet är att lyfta fram både styrkorna och utvecklingsobjekten inom ledningen av den finländska småbarnspedagogiken. I utvärderingen granskas ledningen av småbarnspedagogiken och de strukturer som stöder den som en del av anordnarnas och de privata serviceproducenternas kvalitetsledning. Verkningarna av lagen om småbarnspedagogik granskas genom att man utvärderar sambandet mellan ledarskapet samt ledningssystemet och det att man prioriterar barnens bästa och iakttar likvärdighet

 

Stäng