Pågående nationella utvärderingar

 

Som namnet antyder granskar utvärderingen nuläget inom ledningen av småbarnspedagogiken. Utvärderingen gäller ledningsstrukturerna inom småbarnspedagogiken och ledarnas arbetsbeskrivningar. Målet är att lyfta fram både styrkorna och utvecklingsobjekten inom ledningen av den finländska småbarnspedagogiken. I utvärderingen granskas ledningen av småbarnspedagogiken och de strukturer som stöder den som en del av anordnarnas och de privata serviceproducenternas kvalitetsledning. Verkningarna av lagen om småbarnspedagogik granskas genom att man utvärderar sambandet mellan ledarskapet samt ledningssystemet och det att man prioriterar barnens bästa och iakttar likvärdighet

 

Syftet med NCU:s utvärdering är att utreda hur målen för undervisnings- och kulturministeriets försök uppnås. NCU:s utvärdering ger information som stöder det politiska beslutsfattandet och ger svar på frågan om avgiftsfri småbarnspedagogik inverkar på deltagarandelen inom småbarnspedagogiken. Dessutom är syftet med utvärderingen att producera information om hur det avgiftsfria försöket ordnas  som stöd för anordnarnas lokala utvecklingsarbete. För att det ska vara möjligt att ta fram information om de eventuella effekterna av försöket, samlar NCU in material både i försökskommunerna och i kommuner som inte deltar i försöket.

Stäng