Utvärderingen av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar 2018–2021

Statsminister Juha Sipiläs regering startade ett försök som gällde avgiftsfri pedagogik för femåringar under åren 2018–2020. Syftet med försöket är att öka femåringarnas och deras syskons deltagande i småbarnspedagogik samt att påverka deras vårdnadshavares sysselsättning i gynnsam riktning. Dessutom är syftet att utveckla det pedagogiska innehållet inom småbarnspedagogiken samt servicehandledningen. I statsminister Sanna Marins regeringsprogram ingår ett beslut om att försöksverksamheten ska fortsätta.

Syftet med NCU:s utvärdering är att utreda hur målen för undervisnings- och kulturministeriets försök uppnås. NCU:s utvärdering ger information som stöder det politiska beslutsfattandet och ger svar på frågan om avgiftsfri småbarnspedagogik inverkar på deltagarandelen inom småbarnspedagogiken. Dessutom är syftet med utvärderingen att producera information om hur det avgiftsfria försöket ordnas  som stöd för anordnarnas lokala utvecklingsarbete. För att det ska vara möjligt att ta fram information om de eventuella effekterna av försöket, samlar NCU in material både i försökskommunerna och i kommuner som inte deltar i försöket.

 

Försökets första skede (2018−2019)

I de 19 kommuner som deltog i försökets första skede finns sammanlagt 12 400 femåriga barn, vilket är 20 procent av den åldersklass som föddes 2013. I det första skedet deltog följande kommuner: Harjavalta, Forssa, Miehikkälä och Vederlax tillsammans, Åbo, Somero, Leppävirta, Mäntyharju, Helsingfors, Kempele, Idensalmi, Kotka, Salo, Uleåborg, Liperi, Sonkajärvi, Kides, Kyrkslätt och Tövsala.

I det första skedet granskades bland annat hur de femåriga barnen deltog i småbarnspedagogik i försöks- och jämförelsekommunerna samt hur försökskommunerna hade ordnat den avgiftsfria småbarnspedagogiken.

Resultaten av utvärderingens första skede publicerades hösten 2019. Du kan ladda ned utvärderingsrapporten här:

https://karvi.fi/sv/publication/viisivuotiaiden-maksuttoman-varhaiskasvatuksen-kokeilun-ensimmaisen-vaiheen-arviointi-varhaiskasvatukseen-osallistuminen-ja-kokeilun-jarjestaminen-3/

 

Försökets andra skede (2019−2020)

I det andra skedet utvidgades försöket så att sammanlagt 26 kommuner deltog: Esbo, Halsua, Harjavalta, Helsingfors, Hämeenkyrö, Joutsa, Järvenpää, Kempele, Kyrkslätt, Kides, Kotka, Lahtis, Laitila, Leppävirta, Lovisa, Miehikkälä, Mäntyharju, Uleåborg, Rusko, Salo, Somero, Sonkajärvi, Tammela, Toivakka, Åbo och Vederlax.

Fokus i försökets andra skede låg på de eventuella förändringarna i deltagandegraden och också på en granskning av det pedagogiska innehållet i småbarnspedagogiken och servicehandledningen.

Resultaten av utvärderingens andra skede publicerades hösten 2020. Du kan ladda ned utvärderingsrapporten här:

https://karvi.fi/sv/publication/viisivuotiaiden-maksuttoman-varhaiskasvatuskokeilun-arvioinnin-toinen-vaihe-varhaiskasvatukseen-osallistuminen-kokeilun-kustannukset-ja-jarjestaminen-3/

 

Försökets tredje skede (2020−2021)

I och med att försöket utvidgas fortsätter NCU utvärderingen fram till slutet av 2021. I försökets tredje fas deltar följande kommuner: Akaa, Esbo, Forssa, Halso, Harjavalta, Helsingfors, Tavastkyro, Kauhajoki, Kyrkslätt, Kides, Kotka, Lahtis, Letala, Leppävirta, Libelits, Miehikkälä och Vederlax, Uleåborg, Rautavaara, Rusko, Salo, Somero, Sonkajärvi, Tammela, Toivakka och Åbo.

Försökets tredje fas fokuserar förutom på förändringar i deltagandegraden även på kommunernas servicesystem och servicehandledningen inom småbarnspedagogiken. I början av 2021 har utvärderingsmaterial samlats in av femåringars vårdnadshavare och kommunernas tjänsteinnehavare. Kommunenkäten besvarades av 282 kommuner i Fastlandsfinland, och vi fick över 4 000 svar på enkäten för vårdnadshavare.

I projektets slutrapport produceras information som stöd för det politiska beslutsfattandet utifrån den utvärderingsinformation som samlats in under de tre försöksskedena med avgiftsfri småbarnspedagogik. Utvärderingsrapporten publiceras hösten 2021.

Ytterligare information:

 

Stäng