Utbildning för utvärderingsagenter

Utbildningar

NCU anordnade hösten 2019 utbildningar för utvärderingsagenter inom nätverken Loisto och Tindra, som koordineras av Utbildningsstyrelsen. Utbildningarna organiserades regionalt och NCU producerade innehållet för dem. Syftet med utbildningen är att stärka utvärderingskompetensen inom småbarnspedagogiken och erbjuda material för att planera utvärderingen. Målgruppen för utbildningarna var Tindra-koordinatorerna och utvalda ”utvärderingsagenter”, som har möjlighet att stöda sina kollegor att genomföra och utveckla utvärderingen med utgångspunkt i pedagogiken.

Du kan ladda ned utbildningens presentationsmaterial här.

Du kan ladda ned utbildningens gruppuppgifter här.

 

Webbföreläsningar

Utgående från dokumentet ”Grunder och rekommendationer för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet” har producerats en videoföreläsning för lokalnivå som stöd för utvecklandet av småbarnspedagogiken. Videon tar cirka 30 minuter.

  • Man kan se videon på finska här och textad på svenska här
  • Diapresentationen på video kan laddas ned på finska  här och på svenska här
  • Videons textfiler kan laddas ned här

År 2017 gjorde NCU en presentationsvideo om utvecklingen av den nationella kvalitetsutvärderingen inom småbarnspedagogiken och om NCU:s roll. Du kan titta den video här.

 

Ytterligare information ges av utvärderingsråd Janniina Vlasov, tfn 029 533 5543, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng