Utbildning för utvärderingsagenter hösten 2019

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ordnar på hösten 2019 en utbildning för utvärderingsagenter för deltagarna i Tindra- och Loisto-nätverken, som koordineras av Utbildningsstyrelsen. Utbildningen ordnas regionalt och NCU producerar innehållet. Syftet med utbildningen är att stärka utvärderingskompetensen inom småbarnspedagogiken och erbjuda material för att planera utvärderingen. Dessutom diskuteras utvärderingsagentens roll och hur man kan använda Tindra- och Loisto-nätverken som stöd för det regionala utvecklingsarbetet som gäller utvärdering.

Till vem riktar sig utbildningen?

  • Målgruppen för utbildningen för utvärderingsagenter är Tindra-koordinatorerna och utvalda ”utvärderingsagenter”, som har möjlighet att stöda sina kollegor att genomföra och utveckla utvärderingen med utgångspunkt i pedagogiken.
  • Deltagarna kan till exempel vara förmän eller lärare inom småbarnspedagogik.
  • Två personer per kommun/anordnare får gärna delta.

För mer information om utbildningen, vänligen kontakta Tindra/Loisto-koordinatorn i din region. Om din kommun eller organisation ännu inte är medlem i Tindra/Loisto-nätverket kan du kontakta Utbildningsstyrelsen.

Förhandsuppgift 

Bekanta dig med publikationen ”Grunder och rekommendationer för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet” som NCU publicerade 2018 samt med de kvalitetsindikatorer som presenteras där.

Bekanta dig med det videomaterial som har utarbetats utgående från publikationen. Videon är ca 30 minuter lång. Videon kan ses på svenska här (undertexter på svenska) och här på finska.

Stäng