Utvärdering av implementeringen av grunderna för småbarnspedagogik

I projektet för utvärdering av implementeringen av grunderna för småbarnspedagogik (2016) undersöks planerna för småbarnspedagogik i egenskap av ett styrinstrument som ska stöda anordnarna och genomförandet av småbarnspedagogiken. Dessutom undersöks innehållen i planerna för småbarnspedagogik, implementeringsprocesserna samt hur planerna genomförs. Utvärderingen ger information om lokala tolkningar av grunderna för planen för småbarnspedagogiken samt målen för lagen om småbarnspedagogik och om hur de genomförs i praktiken inom småbarnspedagogiken.

Utvärderingen genomfördes i två faser. För utvärderingen hade NCU tillsatt en utvärderingsgrupp som bestod av externa experter på småbarnspedagogik. Den första fasen genomfördes under åren 2017–2018 och blev klar hösten 2018. I den här fasen utvärderades de processer som rörde implementeringen samt planernas innehåll.

I projektets andra fas under åren 2018–2019 utvärderades hur planerna för småbarnspedagogik genomförs. Material från personalen inom småbarnspedagogiken samlades in med hjälp av ett nationellt sampel hösten 2018. Syftet var att reda ut vilka hinder det finns för att genomföra planerna för småbarnspedagogiken och också att hitta faktorer som främjar arbetssätt som följer planerna.

Resultaten från utvärderingens andra skede offentliggjordes hösten 2019. Den finska utvärderingsrapporten Varhaiskasvatuksen laatu arjessa med en sammanfattning på svenska finns här.

Ytterligare information:

Utvärderingsråd Laura Repo, tfn 029 533 5553

Utvärderingsexpert Janniina Vlasov, tfn 029 533 5543

e-postadresserna är enligt formatet förnamn@efternamn@karvi.fi

Stäng