Statistikrapport om anordnandet av småbarnspedagogik (2017)

 

Denna rapport hör till den utvärdering av införandet av grunderna för planen för småbarnspedagogik (2016) som genomförs av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU).I anknytning till utvärderingen publicerar NCU statistikuppgifter om de kommunala anordnarnas och de privata serviceproducenternas småbarnspedagogiska verksamhet. Uppgifterna har samlats in av NCU i alla kommuner i Fastlandsfinland. Uppgiften om antalet serviceproducenter gäller läget i augusti 2017 och uppgiften om antalet barn läget i april 2017.

Ytterligare information: Utvärderingsråd Janniina Vlasov, tfn 029 533 5543, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng