Kompetensbaserad, kundorienterad och effektiv yrkesutbildning

Utvärderingen Kompetensbaserad, kundorienterad och effektiv yrkesutbildning grundar sig på en av delarna i reformen av yrkesutbildningen, dvs. kompetensbaserad verksamhet och tanke- och tillvägagångssätt som främjar sådan verksamhet samt effekterna av förändringen. Utvärderingen ger utvärderingsdata som baserar sig på mångsidig information och mångfacetterade tolkningar. Utvärderingsinformationen gäller hur kompetensbaseringen förverkligas och vilka faktorer som främjar eller hämmar den med tanke på framtiden. Dessutom får man information om god praxis. Utvärderingen är en del av den utrednings- och forskningsverksamhet som stöder beslutsfattandet i statsrådet.

Läs mer här.