Plock ur de centrala resultaten av utvärderingar av yrkesutbildning 2021–2022

NCU har sammanfattat yrkesutbildningens utvärderingsresultat för åren 2021–2022.

Yrkesutbildningens styrkor och utvecklingsområden presenteras i följande teman:

  • Individuella studievägar och särskilt stöd
  • De studerandes kunnande och anordnarnas pedagogiska verksamhet
  • De studerandes gemenskap, delaktighet och möjligheter att påverka
  • Lärande i och samarbete med arbetslivet
  • Att svara på utmaningar för kontinuerligt lärande vid plötsliga strukturomvandlingar
  • Kvalitetsledning

Utvärderingar som sammanfattningen bygger på:

Stäng