Arbetslivsorientering och arbetslivssamarbete inom yrkesutbildningen

Utbildningens arbetslivsmotsvarighet och betydelsen av lärande som sker i arbetslivet betonas i den förnyade yrkesutbildningen. När utbildningen planeras, anordnas och när kompetensbehov prognostiseras ska anordnaren samarbeta med arbets- och näringslivet. Syftet med reformen av yrkesutbildningen var att öka samverkan mellan utbildning och arbetslivet, för att allt bättre kunna säkerställa ett utbildningsutbud och utvecklingstjänster som motsvarar förändringsbehoven i arbets- och näringslivet.

Utvärderingen fokuserar på yrkesutbildningens processer och praxis som berör arbetslivsintegrering och samarbete. Utvärderingen ger information om hur utbildning som anordnas på arbetsplatser genomförs, hur arrangemangen fungerar och vilket genomslag de har. Dessutom produceras information om samarbetet mellan utbildningsanordnarna och arbetslivet samt om hur det fungerar och vilka utvecklingsbehov som finns.

Ytterligare information

  • Utvärderingsexpert Raisa Hievanen, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5542
  • Ledande utvärderingsexpert Paula Kilpeläinen, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5557
  • Utvärderingsexpert Anni Tuurnas, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5593
  • Metodiska frågor: Utvärderingsexpert Mari Huhtanen, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5510

Stäng