Utvärdering av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård

På uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet genomförde Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) 2016–2017 en utvärdering av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård (1287/2013). Utvärderingen utredde lagens effekter på elevhälsans genomslagskraft, effektivisering, tillgång till tjänster och personalens tillräcklighet. Utvärderingen gällde förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Från yrkesutbildningen deltog i utvärderingen 102 utbildningsanordnare och 4 395 andra årets studerande.

Enligt utvärderingen har lagen effektiverat elevhälsan, men de korrigerande åtgärderna har inte minskat. Det finns utrymme för utveckling till exempel när det gäller att stärka generellt inriktad elevhälsa och en jämlikare tillgång till elevhälsotjänster och tillräcklig personal. Läs meddelandet om utvärderingen här.

Rapporten Utvärdering av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård 1287/2013 inom yrkesutbildning

Sammandraget Utvärdering av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård 1287/2013 inom yrkesutbildning

Videoupptagning av publicerings- och diskussionsmötet 14.3.2018

Stäng