Utvärderingar av lärresultat

Opiskelijat maskeeraamassa mallia studiossa.

Nationella utvärderingar av lärresultat hör till NCU:s lagstadgade uppgifter och är en del av kvalitetskontrollen för yrkesutbildningen. Målet med utvärderingarna av lärresultat är att ge information om hur väl de studerande har uppnått kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet enligt examensgrunderna samt hurdana färdigheter de får för arbetslivet och fortsatta studier. I utvärderingarna av lärresultaten granskar man också kvaliteten på utbildningsanordnarnas pedagogiska verksamhet.

Under de senaste åren har utvärderingssystemet utvecklats genom meta-utvärderingar, externa utvärderingar och arbetsseminarier för olika berörda grupper, med hänsyn till de förändringar som skett i yrkesutbildningens verksamhetsmiljö. Som ett resultat av utvecklingsarbetet pilottestades systemet för utvärdering av lärresultat åren 2019–2021 inom grundexamina inom logistik samt social- och hälsovårdsbranschen samt inom yrkesexamen inom transportbranschen.

Det nya systemet för utvärdering av lärresultat omfattar utöver grundexamina även yrkes- och specialyrkesexamina, och man har strävat efter att stärka de studerandes och arbetslivets roll i att ta fram utvärderingsdata samt använt färdiga nationella informationsresurser, såsom Koski-registret och studeranderesponsen inom yrkesutbildningen, i så stor utsträckning som möjligt. Under pilotprojektet testade man också nya utvärderingsmetoder och samlade in respons på utvärderingssystemet från utbildningsanordnarna i olika skeden av pilotprojektet. Responsen har använts i den fortsatta utvecklingen av utvärderingssystemet och i valet av utvärderingsmetoder.

NCU har i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen gjort upp en plan för de examina som ska utvärderas 2021-2025. Målet med planen är att hjälpa utbildningsanordnarna att förutse kommande utvärderingar av inlärningsresultaten och göra dem till en del av utbildningsanordnarens kvalitetskontrollsystem.

En bild av Utvärderingsuppsättning för urvärdering av lärresultat inom yrkesutbildning
Utvärderingsuppsättning för utvärdering av lärresultat inom yrkesutbildningen

Nationell utvärdering av lärresultat inom yrkesutbildningen

Nationell utvärdering av lärresultat inom yrkesutbildningen (.pdf)

Pågående utvärderingar

2022-2023

Grundexamen i affärsverksamhet, yrkesexamen i arbete som teamledare, specialyrkesexamen i ledarskap och
företagsledning

Genomförda utvärderingar

2021-2022

Grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen inom el- och automationsbranschen

2019–2020

Ett pilotförsök i grundexamina i logistik och inom social- och hälsovårdsbranschen samt i yrkesexamen inom transportbranschen

2015–2018

Grundexamen inom hästhushållning
Grundexamen inom skönhetsbranschen
Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik

2014–2017

Grundexamen inom idrott
Grundexamen inom turismbranschen
Grundexamen inom trädgårdsskötsel
Grundexamen inom husteknik

2014–2016

Utvärdering av inlärningsresultat inom hållbar utveckling

2013–2016

Grundexamen inom audiovisuell kommunikation
Grundexamen inom ungdoms- och fritidsinstruktion
Grundexamen inom processindustri

2012–2015

Grundexamen inom bilbranschen
Grundexamen inom musikbranschen
Grundexamen inom textil- och klädbranschen
Grundexamen inom informations- och kommunikationsteknik

2011–2014

Grundexamen inom livsmedelsbranschen
Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen

 

2010–2013

Grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice
Grundexamen inom hantverk och konstindustri
Grundexamen inom företagsekonomi

2009–2012

Grundexamen inom hårbranschen
Grundexamen inom lantbruksbranschen
Grundexamen inom el- och automationsteknik

2008–2011

Grundexamen inom skogsbranschen
Grundexamen inom byggbranschen

2007–2010 (resultat publicerad i en rapport)

Grundexamen inom hotell- och restaurangsbranschen
Grundexamen inom maskin- och metallbranschen
Grundexamen inom logistik
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

 

Dataskydd i utvärdering av lärresultat i yrkesutbildningen – Studerande

Dataskydd i utvärdering av lärresultat i yrkesutbildningen – Utbildningsanordnare

Dataskydd i utvärdering av lärresultat i yrkesutbildningen – Kontaktpersoner

Mer information

Paula Kilpeläinen
tfn 029 5335557, förnamn.efternamn@karvi.fi

Veera Hakamäki-Stylman
tfn 029 5335555, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng