Utvärderingar av lärresultat

Opiskelijat maskeeraamassa mallia studiossa.

Nationella centret för utbildningsutvärdering ansvarar för utvärderingen av lärresultaten inom yrkesutbildningen. Målet för utvärderingen av lärresultat är att ge information om hur väl studerandena uppnår kompetensmålen för examensgrunderna och kraven på yrkesskicklighet. Dessutom är målet för utvärderingen att främja lärande, utveckla utbildningen och säkerställa yrkesutbildningens kvalitet.

De examensspecifika utvärderingarna av lärresultat gäller yrkeskompetens och utgår från yrkesprov samt utvärderingsmaterial som kompletterar dem, såsom självvärdering av studerandens kompetens, utbildningsanordnarens och arbetslivets självvärdering samt utvärdering av yrkesprovens kvalitet. Utvärderingsinformation produceras även om gemensamma examensdelar och nyckelfärdigheter för livslångt lärande.

Under 2007–2018 har 28 yrkesinriktade grundexamina varit föremål för utvärdering. Under 2016–2019 har utvärderingssystemet för lärresultat utvecklats för att svara mot ändringarna av lagstiftningen och verksamhetsmiljön som gäller den nya yrkesutbildningen. I fortsättningen utvärderas förutom grundexamina även yrkesexamina och specialyrkesexamina. Ett pilotförsök som gäller det nya utvärderingssystemet genomförs under 2019-2020.

Studerandes dataskydd i utvärderingar av lärresultat i yrkesutbildningen (pdf)

Utbildningsanordnarnas dataskydd i utvärderingar av lärresultat i yrkesutbildningen (pdf)

Utvärderingar av lärresultat:

2019–2020

Ett pilotförsök i grundexamina i logistik och inom social- och hälsovårdsbranschen samt i yrkesexamen inom transportbranschen

2015–2018

Grundexamen inom hästhushållning
Grundexamen inom skönhetsbranschen
Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik

2014–2017

Grundexamen inom idrott
Grundexamen inom turismbranschen
Grundexamen inom trädgårdsskötsel
Grundexamen inom husteknik

2014–2016

Utvärdering av inlärningsresultat inom hållbar utveckling

2013–2016

Grundexamen inom audiovisuell kommunikation
Grundexamen inom ungdoms- och fritidsinstruktion
Grundexamen inom processindustri

2012–2015

Grundexamen inom bilbranschen
Grundexamen inom musikbranschen
Grundexamen inom textil- och klädbranschen
Grundexamen inom informations- och kommunikationsteknik

2011–2014

Grundexamen inom livsmedelsbranschen
Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen

 

2010–2013

Grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice
Grundexamen inom hantverk och konstindustri
Grundexamen inom företagsekonomi

2009–2012

Grundexamen inom hårbranschen
Grundexamen inom lantbruksbranschen
Grundexamen inom el- och automationsteknik

2008–2011

Grundexamen inom skogsbranschen
Grundexamen inom byggbranschen

2007–2010 (resultat publicerad i en rapport)

Grundexamen inom hotell- och restaurangsbranschen
Grundexamen inom maskin- och metallbranschen
Grundexamen inom logistik
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Stäng