Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik

20152018

I grundexamen i datateknik och datakommunikationsteknik var studerandenas kunnande mätt med vitsord i genomsnitt bra eller berömligt. Det förekommer emellertid stora skillnader mellan utbildningsanordnarna i fråga om vitsord, närheten till arbetslivet och yrkesprovsverksamheten. Dessutom borde arbetsplatshandledarnas kunnande utvecklas.

Utvärderingen av inlärningsresultaten i grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik genomfördes under 2014-2017. Utvärderingsmaterialet sammanställdes av vitsorden för yrkesprov och material som beskriver hur de anordnades. Utvärderingen omfattade cirka 1 300 studerande och alla 38 utbildningsanordnare som erbjuder examen i fråga.

Den nationella slutrapporten gavs ut år 2019.

Tillägsinformation

Meddelande om utvärsderingsresultat

Rapport:

Hakamäki-Stylman, V. Ammatillinen osaaminen tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnossa [Yrkeskunnandet i grundexamen i datateknik och datakommunikationsteknik]. Publikationer 11:2019. Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU.

Kontaktpersoner

Paula Kilpeläinen
tfn 029 5335557, förnamn.efternamn@karvi.fi

Veera Hakamäki-Stylman
tfn 029 5335555, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng