Grundexamen inom audiovisuell kommunikation

2013–2016

Det vanligaste vitsordet för yrkesprov i audiovisuell kommunikation var berömlig. Det finns fortfarande en lång väg kvar till yrkesutbildningsreformens mål, eftersom bara knappt en tredjedel av yrkesproven genomfördes på arbetsplatser.  Det förekom även stora skillnader i arbetslivsorientering mellan utbildningsanordnare.

Utvärderingen av inlärningsresultaten i grundexamen inom audiovisuell kommunikation genomfördes under 2013–2016. Utvärderingen följde studerande som inledde studier för yrkesinriktad grundexamen hösten 2013 fram till våren 2016. Utvärderingsmaterialet sammanställdes av vitsorden för yrkesproven och kompletterande material som beskriver hur de anordnades. Utvärderingen inkluderade sammanlagt 23 utbildningsanordnare och över 500 studerande.

Den nationella slutrapporten gavs ut år 2018.

Tillägsinformation

Meddelande om utvärsderingsresultat

Rapport: Stylman, V. & Jalolahti, J. Ammatillinen osaaminen audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnossa [Yrkeskunnandet i grundexamen inom audiovisuell kommunikation]. Publikationer 12:2018. Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU.

Kontaktpersoner

Paula Kilpeläinen
tfn 029 5335557, förnamn.efternamn@karvi.fi

Veera Hakamäki-Stylman
tfn 029 5335555, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng