Grundexamen inom bilbranschen

2012–2015

Utvärderingen av inlärningsresultaten i grundexamen inom bilbranschen genomfördes under 2012–2015. Utvärderingen följde studerande som inledde studier för yrkesinriktad grundexamen hösten 2012 fram till våren 2015. Utvärderingsmaterialet sammanställdes av vitsorden för yrkesproven och kompletterande material som beskriver hur de anordnades. Utvärderingen inkluderade sammanlagt nästan alla utbildningsanordnare och 1 601 studerande.

Den nationella slutrapporten gavs ut år 2016.

Rapport:

Kilpeläinen P.,  Ammatillinen osaaminen autoalan perustutkinnossa [Yrkeskunnandet i grundexamen inom bilbranschen]. Publikationer 24:2016. Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU.

Kontaktpersoner

Paula Kilpeläinen
tfn 029 5335557, förnamn.efternamn@karvi.fi

Veera Hakamäki-Stylman
tfn 029 5335555, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng